Hogyan állapíthatjuk meg, milyen egészségi állapotban vagyunk?

Magas a koleszterinje, alacsony a vércukra, magas a vérnyomása, felborult a só- és vízháztartása, rosszul lát, felszínes a légzése, porckorongsérve van vagy lúdtalpa – vizsgálattal kideríthető, melyik rendellenességtől szenved. De vajon a diagnosztikai vizsgálatok valóban igaz képet adnak az egészségi állapotunkról, vagy pusztán csak rávilágítanak bizonyos problémás területekre?

Egészségesnek lenni számunkra általában egyet jelent a tünetmentes­séggel. Legtöbbünk, ha tűrhetően érzi magát, van energiája és a végtagjai épek, egészségesnek kiáltja ki magát. Az egészség azonban többet jelent annál, hogy nem fáj semmink.

Társadalmunkban az egészség fogalma és a betegség hiánya közé egyen­lőségjelet szokás tenni. Alaptételünk például, hogy a szervezet nem más, mint egy vegyianyag-gyár, és egy ember akkor lesz beteg, ha az itt gyár­tott vegyi anyagok egyensúlya felborul. Az egyensúlyt visszaállíthatjuk, ha ebből is, abból is adunk egy kicsit ezekhez az anyagokhoz, és akkor a beteg felépül. Ez az egész ilyen egyszerű lenne?

Sajnos, ha valaki jól néz ki és jól érzi magát, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban makkegészséges. Ráadásul az évenkénti, rend­szeres laboratóriumi vizsgálatok a későbbi, jövőbeli betegségek, problémák kimutatására nem igazán alkalmasak. Nagyon alapos, pontos elemzésük­ből lehet ugyan következtetni rá, hogy egy egyén esetében bizonyos beteg­ség előfordulásának nagy a rizikófaktora. Végeredményben csak a már ki­ fejlődött betegséget tudják kimutatni. Ezért szükségünk van egy módszerre, amivel még a tünetek jelentkezése előtt pontos képet kaphatunk arról, mennyire vagyunk egész­ségesek. A jó hír, hogy létezik ilyen módszer. Saját maga könnyűszerrel és nagyobb kiadá­sok nélkül képet kaphat az egészségi állapotáról. Mindössze egy tekercs pH-papírra, egy táblázatra és egy ceruzára van hozzá szüksége. A vizsgálan­dó anyag bármikor hozzáférhető, bár társaságban nemigen szokás róla beszélni – a vizeletről van szó. Ennek a szervezetünk számára fölösleges anyag­nak az egyszerű vizsgálatával nagy jelentőségű információkhoz jutunk arra vonatkozólag, mennyire vagyunk egészségesek a vizsgálat idején, és mire számíthatunk a jövőben, ha szervezetünk továbbra is ilyen feltételek mellett működik.

A vizelet pH-értékei KRESZ-táblák az egészséghez vezető úton.

A vizelet pH-értéke azt jelzi, milyen körülmények között élnek és mű­ködnek a sejtek. Ne feledjük, a sejteinkkel élünk és halunk. A szervek és szervrendszerek számára a legideálisabb, ha a környeze­tükben lévő folyadékok pH-értéke semleges vagy enyhén lúgos. A vizelet pH-értéke elárulja számunkra, hogy a szervezet a lúgos közeg előnyeit élvezi vagy a savakkal hadakozik. Arról ad felvilágosítást, hogyan bol­dogul a szervezet az előző huszonnégy órában elfogyasztott táplálékkal. Jelzi, milyen jól vagy rosszul funkcionál a szervezet. A vizelet pH-értékének megfigyelése révén adatokhoz jutunk arra vo­natkozólag, mi zajlik a szervezetünkben, és az hogyan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. Ne feledje, a szervezet sohasem hibázik! Mindig minden ingerre a megfelelő módon reagál. Ezért olyan fontos, hogy megértsük a vizelet pH-értékének üzenetét. Mindig tartsuk szem előtt, hogy a sejtek felépítéséhez, működtetésé­hez és regenerálódásához a szervezetnek semmi más nem áll rendelkezé­sére, csak azok az elemek és alkotórészek, amelyekhez a táplálék révén juttatjuk.

Amit tegnap ettünk ételt, az lebomlott, egy része felszívódott, felhasz­nálásra került vagy elraktároztuk, más része pedig távozott a szerveze­tünkből. A reggeli első vizelet sokat tartalmaz azok­ból az anyagokból, amiket az éjszaka folyamán, al­vás közben dolgozott fel a szervezet. Miközben alszunk, a szervezet serényen dolgozik: regene­rálja, megújítja és feltölti a sejteket, szöveteket és szerveket. Eközben előkészíti a számára haszna­vehetetlen anyagokat, mérgeket és a táplálék egyéb, számára idegen részeit a kiürítésre.

Ha túl sok „szemét" van a szervezetünkben, előfordulhat, hogy feléb­redünk, és ki kell mennünk a vécére. A négy-öt óra alvás alatt kiválasztott vizelet olyan anyagokat tartalmaz, amire a szervezetnek nincs szüksége, vagy amit nem tud felhasználni. Ezek a vizelettel távoznak a szervezetből.

A reggeli első vizelet megmondja, hogyan sikerült a szervezetnek feldolgoznia az ételt, amit előző nap ettünk.

A vizelet pH-értékének vizsgálata egyszerű és egyáltalán nem költsé­ges eljárás. Ahhoz, hogy viszonylag pontos eredményt kapjunk, 2/10 be- osztásos pH-papírra van szükségünk. Az 5,5 és 8,0 közötti pH-értéket mérő pH-papír a legtöbb ember számára megfelelő. Azok a pH-papírok, amelyek csak egész számokban jelzik ki a pH-értéket, nem felelnek meg a célnak, mert nem elég pontosak.Tudjuk, hogy két egymást követő egész szám között a pH-értékek ese­tében mindig tízszeres a különbség. A pH-érték csökkenése azt jelzi, hogy nő az oldat savassága. A magasabb pH-érték a lúgosság mértékének nö­vekedésére utal.

A lúgosság, illetve savasság mértéke tízszeresére nő vagy csökken, ha a pH-érték egyik egész számról a másikra változik. Mivel két egész szám között óriási a különbség, és a pH-érték hétről hétre igen lassan változik, nagyon érzékeny pH-papír szükséges ahhoz, hogy a kicsi, de annál jelentősebb változásokat kimutassa. Ha egész szám beosztású pH-papírt használunk, hónapokba is beletelhet, míg az étrend­beli változás hatása nyilvánvalóvá válik. Ezért lényeges, hogy 2/10-es beosztású pH-papírt használjunk. pH-papírt az Omker-szaküzletekben va­lamint a laboratóriumi eszközök mintaboltjaiban szerezhet be.

Amikor a megfelelő indikátort sikerül beszerezni, el is kezdheti a mé­réseket, és a kapott eredményeket feljegyezheti a fejezet végén található táblázatba. A napközben rendszertelenül végzett mérésekből semmit nem lehet megtudni. Annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb képet kapja az egészségéről, rendszeresen végezze a vizsgálatokat, és nagyon fontos, hogy az előírt élelmiszereket fogyassza.

Az elfogyasztott táplálék típusahatározza meg, hogyan reagál a szervezet.

Az előírások betartása nehezebbnek tűnhet, mint maga a vizsgálat. Mindössze annyit kell tennie, hogy a pH-papírt belemártja a vizeletbe, megnézi a nedves pH-papír színét, és feljegyzi a tapasztaltakat. A követ­kezőkben részletesebben is leírom, mi a teendő, és elmagyarázom, miért fontos az időpont.

Vizeletvizsgálat

Ébredés után első dolga, hogy egy tiszta edényben felfogjon némi kis vizeletet. Helyezze a pH-papírt a folyadékba. Amikor a papír át­nedvesedik, meg kell hogy változzon a színe. Ha nem észlel színvál­tozást, előfordulhat, hogy alacsonyabb pH-értékek mérésére szolgáló pH-papírra van szüksége. A pH-papír színét hasonlítsa az indikátor csomagolásán található színskálához, és az adott színhez tartozó pH- értéket írja be a fejezet végén található „Egészségmérő" táblázatba. Legideálisabb legalább öt óra megszakítás nélküli alvás után végezni a mérést, hogy a szervezetnek legyen ideje és lehetősége a méregte­lenítésre.

Ha az éjszaka folyamán felébredt, a vizsgálatot mindig a leghosszabb háborítatlan periódus után végezze el, még akkor is, ha hajnali hármat mutat az óra. Azt is jegyezze fel, hány órát aludt. Idővel, amikor már javul az egészségi állapota, és a pH-értékek is jobbak, tapasztalni fogja, hogy hosszabb ideig és nyugodtabban alszik. Természetesen ha kisgyere­kei vannak, és ők ébresztik fel az éjszaka folyamán, rájuk nem lesz hatás­sal az ön étrendje, de a sajátjuk igen. A gyerekek profitálnak a legtöbbet a helyesebb táplálkozási szokásokból!

Legelső alkalommal aznap ellenőrizze a reggeli első vizeletét, amikor előző este a szervezete által megszokott ételt evett.

Ennyi az egész, így mérheti fel, milyen egészségi állapotban van, reggelente egyszer megméri a vizelete pH-értékét, és lejegyzi az ered­ményt.

Mit egyen a megfigyelés ideje alatt?

Annak érdekében, hogy tiszta képet kapjon az egészségéről, az első nap után két napig csak savas salakképző ételeket egyen (lásd 85-86. oldal). Erre azért van szükség, mert akkor kapjuk a legmegbízhatóbb eredménye­ket, ha átmenetileg egy nagyon nehéz, „legrosszabb" helyzetet teremtünk a szervezet számára.

„Legrosszabb" helyzetet úgy teremthetünk a szervezetünk számára, hogy megfosztjuk azok­tól az anyagoktól, amelyekre a többletfehér­jéből származó sav feldolgozásához és ki­választásához van szüksége. Két napig csak fehérjében gazdag élelmiszereket egyen. A steak, a hamburger, a csirkehús, a hal és a saj­tos makaróni savas salakot hagynak maguk után.Bizonyára észrevette már, hogy szomjasabb, amikor magas fehérjetar­talmú élelmiszereket eszik. A megfigyelési időszakban csak vizet igyon. Ha a kávéról, teáról vagy üdítőitalokról képtelen lemondani, csökkentse le a mennyiségüket napi két vagy annál is kevesebb csészére.Bár nem jó fehérjében gazdag élelmiszerekkel „traktálni" a szerveze­tét, néhány napig semmi baja nem lesz tőlük. A rendkívüli, szokatlan kö­rülmények kiváló alkalmat biztosítanak arra, hogy megtudja, mennyire egészséges.

A megfigyelés első három napja

ELSŐ NAP:
1. Egy olyan nap utáni reggel kezdje el a vizelete pH-értékét vizsgálni, amikor előző este olyan ételeket evett, amilyene­ket általában szokott. Az első nap kapott mérési eredménye szolgálja a kiindulópontot a megfigyeléshez.
2. Csak savas salakképző élelmiszereket egyen (húsok, tejter­mékek, gabonakészítmények, dió stb). Ha egyébként főként zöldségféléket fogyaszt, ajánlatos előre gondolkodni és beszerezni ezeket.

3. Ha lehetséges, csak vizet igyon. Ha nem, csökkentse a napi kávé-, tea-, kóla- és egyéb üdítőadagját maximum két csé­szére. Kerülje az alkoholt és a gyümölcsleveket.

MÁSODIK NAP:
Az első nap ismétlése. Csak savas salakképző ételek, víz vagy minimális egyéb innivaló.

HARMADIK NAP:
Miután megvizsgálta a vizeletét, visszatérhet a szokásos étrendjéhez.

Mire számíthat?

A pH-érték változásának figyelemmel kísérése arról tájékoztat, hogyan boldogul a szervezet az általunk fogyasztott táplálékkal. pH-papírral egymásik vizsgálat is elvégezhető, ami arról ad felvilágosí tást, milyen jól funkcionál a szervezetünk mint egysé­ges egész – ez pedig a nyálvizsgálat. A nyál repre­zentálja a szervezetben lévő összes nedvet, folya­dékot. Ha a belső környezetünk lúgos, a nyálunk is lúgos kémhatást mutat.

Célszerű a nyál és a vizelet pH-értékének meg­figyelését nagyjából azonos időben kezdeni. De a nyál pH-értékét nem kell mindennap vizsgál­ni, az ugyanis nagyon lassan változik. Azután, hogy elkezdett áttérni egy új, egészségesebb ét­rendre, elegendő két-három hetente végezni a vizsgálatot, és feljegyezni az eredményeket. A fel­jegyzésekből nyilvánvalóvá fog válni, hogyan ja­vul a belső környezete. A nyál pH-értékének vizsgálatához gyűjtsön össze egy kis nyálat egy kanálban, helyezze bele a pH-papírt, majd hasonlítsa össze a pH-papír színét a pH-tekercsen ta­lálható színskála színeivel.

A nyálvizsgálat célja az étkezés előtti és utáni pH-értékek összevetése. Ellenőrizze a nyála pH-értékét, mielőtt hozzálát enni, majd ismételje meg a mérést étkezés után kb. négy perccel. A mérési eredményeket rögzítse. Ha az szimpatikusabb, van egy másik módja a nyál vizsgálatának, amihez nem kell megvárni az étkezési időt. A citromteszt ugyanolyan ingert biztosít, mint amilyen egy kisebb étkezés során keletkezik. Olyan élettani reakciót vált ki, ami pH-papírral kimutatható. Valamikor a nap folyamán, egy olyan időpontban, amikor már két órája nem evett sem­mit, mérje meg a nyála pH-értékét, és jegyezze fel az eredményt. Aztán végezze el a citromtesztet. Mindössze egy friss citromra és pH-papírra van hozzá szükség.

Citromteszt

Ellenőrizze a nyála pH-értékét, miután már legalább két órája nem evett semmit. Még azelőtt végezze el a vizsgálatot, hogy a citromot a kezébe venné.Néhány emberben már a gyümölcs puszta érintésétől is felszökik a nyál pH- értéke. Egy pohár vízbe csavarjon ki egy teáskanálnyi levet a citromból, és igya meg (teljesen normális reakció, ha valaki megrázkódik vagy elfintorodik tőle). Várjon két percig, aztán újra mérje meg a nyála pH-értékét. Az erősen savas citromlé olyan megterhelést jelent a szervezet számá­ra, hogy az védekezésül nagy mennyiségű nyálat termel. A szájüreg nor­mál lúgosságát felborítja a citromlében lévő sav. A nyálban lévő amiláz vagy ptialin enzimek csak lúgos közegben hatékonyak. A citromlé hatá­sára a szájüregben gyorsan savassá válik a környezet. A szervezet célja, hogy minél hamarabb visszaállítsa a normál pH-értéket, ezért közömbö­sítő hatású nyállal árasztja el a szájüreget. A termelődő nyál hatására a pH-érték a szájüregben először felszökik jó magasra, és aztán csak foko­zatosan esik vissza a normál szintre.

Mit jelentenek a számok?

Ha figyelmesen követte a leírtakat, immár készen áll rá, hogy ne pusz­tán csak az alapján formáljon véleményt az egészségi állapotáról, hogy jól vagy rosszul érzi-e magát. Most először rendelkezik végre megbízható in­formációval az egészségéről. Természetesen az adatok önmagukban semmi­re nem elegendők, értékelni is kell őket. A következő fejezetben megnézzük, mit mondanak a számok a jelenlegi és a jövőbeni egészségi állapotáról.

Alvással töltött órák száma EGÉSZSÉGMÉRŐ TÁBLÁZAT
Megfigyelés
Vizelet pH
  Első nap – Kiindulási pont – Egyen savas salakképző élelmiszereket  
  Második nap – Egyen savas salakképző élelmiszereket  
  Harmadik nap – Egye a szokásos élelmiszereket  

forrás: Dr. M.Ted Morter – Egészséges táplálkozás