Mi áll a nyál pH értékeinek hátterében?

Mi áll a nyál pH értékeinek hátterében?

És most nézzük meg, mit tanulhatunk a nyál pH-értékéből. A nyál pH-értéke utal a többi testnedv pH-értékére is. A nyál esetében a bűvös szám a 6,2. Ideális esetben a nyál pH-értéke sohasem esik 6,8 alá. Az emberek általánosan rossz egészségi állapotát figyelembe véve azonban a reggeli első nyál esetében a 6,2 és afölötti értékeket tekintjük normális­nak. A természetes nyál pH-értéke a 6,8, de mivel az emberek többsége már beteg, a normális ettől alacsonyabb. A nyál vizsgálata során a legnagyobb információértékkel az bír, van-e jelentős eltérés az étkezés előtti és étkezés utáni, illetve a citromteszt előtti és citromteszt utáni pH-értékek között. Abból, hogy a szervezetnek még van annyi ereje, hogy megoldja az egészségtelen táplálkozás révén kiala­kult vészhelyzetet (vagy az erősen savas citromlé által okozott még sú­lyosabb vészhelyzetet), tudhatja, még nincs krízishelyzetben.

Egészségmutatószám-kártya a vizelet pH értékeinek alapján

A nyál pH-értéke nő étkezés után
Étkezés előtt:         Étkezés után:
6,8                         8,0 vagy magasabb – ideális – természetes élettani funkciók
6,2                         magasabb – jó – ásványi anyagok hozzáférhetőek
5,5
                         magasabb – elfogadható – egyes ásványi anyagok hozzáférhetőek

Ha étkezés után akármilyen kismértékben is, de nő a pH-érték, az azt jelzi, hogy a szervezet még természetes módon működik. Lehet, hogy már nem a legjobb formában van, de még rendelkezik tartalék ásványi anyagokkal.Ha étkezés után akármilyen kismértékben is, de nő a pH-érték, az azt jelzi, hogy a szervezet még természetes módon működik. Lehet, hogy már nem a legjobb formában van, de még rendelkezik tartalék ásványi anyagokkal.

A legtöbb ember nyálának a pH-értéke étkezés előtt 5,5 és 6,0 között mozog. Ha az öné is ebbe a tartományba tartozik étkezés előtt, és nő a nyála pH-értéke étkezés, illetve a citromteszt után, a lúgkészlete fogyóban van, de még képes kilábalni az étkezések okozta vészhelyzetből.

Az olyan savas nyál pH-értékek, amelyek nem változnak, arra utal­nak, hogy a szervezet nagyon savas. A túlzott mértékű savasság óriási terhet ró a szervezetre. Mint már korábban megtudtuk, a táplálékból szár­mazó savon kívül a sejtjeink is folyamatosan savat termelnek. Az intenzív testmozgás pedig még több sav termelődésével jár.

A nyál pH-értéke nem változik étkezés után
Étkezés előtt:                     Étkezés után:
5,5 – 5,8                             nincs változás – a szervezet nagyon savas – nem kielégítő lúgkészlet
A nyál pH-értéke csökken étkezés után
Étkezés előtt:                     Étkezés után:
bármilyen                           alacsonyabb – a pH érték alakulását befolyásolják az érzelmek

Ha nyálának a pH-értéke azt jelzi, hogy a szervezete máris túl savas, nagyon fontos, hogy belássa, az aktív testmozgásból származó újabb sav­mennyiség kockázatos lehet az ön számára! Emlékezzen rá, bármelyik szervrendszerünk kimerülhet; a mozgásból származó újabb savadag már lehet, hogy több, mint amivel a helytelen táplálkozás következtében elsavasodott szervezet meg tud birkózni. A sav és a testmozgás kapcsolatáról bővebben a következő fejezetekben.

Savas szervezet + intenzív, fársztó testmozgás = tragédia!

Kevés abszolútum létezik az életben, nos, ez alól a szabály alól a nyál pH-értéke sem kivétel. A lelki problémák megváltoztathatják a nyál pH- értékét, ily módon befolyásolhatják, hogy milyen képet kapunk. A gon­dolataink és érzelmeink hatással vannak a pH-értékeinkre. Néha még a múltbéli – közel vagy régmúlt – izgalmak, lelki gyötrelmek is kihatással vannak a bennünk zajló élettani folyamatokra és a nyál pH-értékére.

Ha nyálának a pH-értéke étkezés után alacsonyabb volt, mint étkezés előtt, ön torz eredményeket kapott: az érzelmei vagy gondolatai befolyá­solták az élettani folyamatait, mielőtt még bármit evett volna.

Néha felkeres olyan páciens, akinek annak ellenére nem javulnak a mérési eredményei, hogy hónapokon át szorgalmasan betartja az ebben a könyvben előírt táplálkozási szabályokat. Az ilyen beteg vizeletének pH- értékei kellő mennyiségű semlegesítő hatású ásványi anyagról tanúskod­nak, a nyál pH-értéke viszont nem nő az étkezések után. Ilyen esetekben tudom, hogy a táplálkozáson kívül valamilyen más inger tartja befolyás alatt az élettani folyamatokat.

Ismeretes, hogy a szervezet integrált egység, és az, ami az egyik sejt­ben vagy a test egyik részében zajlik, hatással van az összes többi sejtre és a test összes többi részére is. Az a nyál-pH-érték, amelyik főként lúgos salakképző ételekből álló étrend mellett is 6,0 körül marad, azt jelzi, hogy nem a szervezet mérgezettségi szintjével van a probléma, hanem a gon­dolkodásmóddal. A gondolatok a szervezet fő savgenerátorai.

Negatív gondolatok = savas gondolatok = betegség!

Azok, akiknek az érzelmi élete kiegyensúlyozatlan könnyen dühbe gurulnak, gyakran frusztráltak, sokat ide­geskednek, félnek és bosszankodnak, a szervezetük állan­dó védelmi készültségben van, akár tudatában vannak ennek, akár nem. Állandó belső nyomás alatt állnak. Még alvás közben sem tudnak ellazulni. Alvás közben a szer­vezet főként a tudatalatti, egy robotpilóta irányítása alatt áll. Ha valaki annyira stresszes, hogy még alvás közben sem tud lazítani, az megmutatkozik a nyála pH-értékén is. Nagyon sokszor a stresszt múltbeli gondok, problémák okozzák: tu­datalatti emlékek, amelyek már teljesen kitörlődtek a tudatból. Ez a stressz- élettan jelentős mértékben befolyásolja a szervezet működését. Kívülről nem látszik az illetőn, hogy védekezik, mert belsőleg áll állandó készült­ségben.

A klinikámon folytatott megfigyelések azt bizonyítják, hogy a helyes táplálkozási szokások kialakítása csak kismértékben, ha egyáltalán javít azoknak az egyéneknek a nyál-pH-érték-vizsgálati eredményein, akik állan­dóan feszültek. De erről a témáról egy másik egész könyvet lehetne írni.

Az étrend kulcsfontosságú, de nem az egyetlen egészséget befolyásoló tényező!

Legfrissebb értékelés

Ennek a könyvnek az első, 1990-es kiadása óta végzett kutatá­sok szerint azok a nyál-pH-értékek, amelyek étkezés előtt 6,8-at mu­tatnak, étkezés után pedig 8,0-ra nőnek/két dologról tanúskodnak. Egyrészt a lúgos ásványi anyagokkal való ellátottság viszonylag jó. Másrészt a belső ellenőrzési rendszer — a szervezet védekezését vagy ellazítását szabályozó vegetatív idegrendszer – jól működik.

Ha az étkezés előtti és utáni nyál-pH-értékek 6,8/8,0 alatt van­nak, LEHET, hogy a szervezet lúgkészletével minden rendben, de a vegetatív idegrendszer biztos, hogy állandó veszélyelhárításon fáradozik. Ez az egyensúlyi állapotából kibillent vegetatív ideg- rendszer okozza a torz nyál-pH-értékeket. A szervezet lúgos ásványianyag-ellátásáról a háromnapos vi­zeletvizsgálat szolgál a legpontosabb információkkal. Ha a vizelet­vizsgálat eredményei szerint a lúgkészletével minden rendben, de a nyála pH-értékei alacsonyak, ez általában azt jelenti, hogy a szim­patikus idegrendszere állandó riadókészültségben tartja a testét. Ne feledje – a szervezet egyszerre védekezik és karbantart.


forrás: Dr. M. Ted Morter – Egészséges táplálkozás